A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến quán triệt học tập, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều ngày 01/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt học tập, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội".

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, phân tích những truyền thống văn hóa đặc trưng, vừa hài hòa trong nền văn hóa đa dạng Việt Nam, vừa mang những nét riêng vốn có của con người Hà Tĩnh.

Các đồng chí chủ trì đầu điểm cầu huyện Kỳ Anh

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người đưa Hà Tĩnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: Tổ chức quán triệt sâu sắc các quy định của Trung ương, của tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt đầu tư công; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thu hút đầu tư đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phát triển văn hóa, các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Đại biểu tham dự

 

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, chủ đề được quán triệt hôm nay là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. đạo đức, lối sống và nhân cách của mỗi con người Hà Tĩnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, khẳng định những kết quả nổi bật đáng tự hào trên các lĩnh vực của tỉnh trong suốt chặng đường hơn 190 năm thành lập, nhất là trong hơn 30 năm tái lập tỉnh. Khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tăng cường giáo dục giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, bồi đắp ý chí tự lực tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện nghiêm Kết luận số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về nhiệm vụ trước mắt, các địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh đã ban hành bằng các chương trình hành động, đảm bảo kịp thời. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường. Tuyên truyền Nhân dân đồng thuận trong thực hiện các dự án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh và các dự án trọng điểm khác của tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh triển khai các tiêu chí tỉnh NTM. Tăng cường bám nắm, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ./.

 

Thúy Nga-Anh Đức


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan